PROJEKČNÉ SLUŽBY


Štúdie


1 2 1 2 3 4 5 6 7

3D vizualizácie:


1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Vysadzovacie plány


1 1 2 3 4

ŠTÚDIA


 • štúdia ponúka viac možností riešenia
  toho istého priestoru
  (vypracovanie 2-3 variantných riešení)
 • základný návrh riešenia
  sadovníckych úprav
  na danom pozemku
 • rozdelenie funkcií v záhrade
  (priestor na oddych, priestor na hry, úžitkové využitie...) a prvkov zelene (stromy, kry, kvetiny, trávnik)
  v súlade s podmienkami terénu,
  expozície k svetovým stranám,
  prevádzkovým vzťahom a požiadavkami investora
 • štúdia  je podkladom
  na vypracovanie realizačného projektu
 • k štúdii je možné vypracovať
  3D vizualizácie navrhovaných variantov riešenia

  v digitálnej forme alebo v podobe ručnej skice

REALIZAČNÝ PROJEKT


realizačný projekt obsahuje:

 • VYSADZOVACÍ PLÁN
  detailný plán navrhovaných výsadieb
  so špecifikáciou druhovej skladby
  a množstva rastlinného materiálu
 • VYTYČOVACÍ PLÁN
  výkres vytýčenia navrhovaných plôch zelene,
  umiestnenia technických prvkov
 • VÝKRESY DETAILOV
  technické výkresy prvkov drobnej architektúry,
  vodných prvkov, návrh závlahy
 • ROZPOČET REALIZÁCIE DIELA
  položkový rozpočet realizačných prác
  podľa cenníka na oceňovanie  a riadenie
  stavebnej výroby CENKROS Plus
  a rastlinného a ostatného materiálu
  od overených dodávateľov

REALIZÁCIA SADOVNÍCKYCH DIEL


 • realizácia sadovníckych úprav - výsadba trvaliek, cibuľovín, krov, stromov, výsev výsev trávnika, položenie trávnych kobercov, mulčovanie záhonov kôrou...
 • sprostredkovanie realizácie technických prvkov v záhrade (chodníkov, vodných plôch, osvetlenia, návrh a inštalácia automatického zavlažovacieho systému
 • údržba zrealizovanej záhrady