• Súkromná záhrada:
  Brezno
  Liptovská Lúžna
  Lopej
  Priechod
  Rakytovce
  Ružomberok
  Sielnica
  Zvolen
  Horná Kráľová
  Hrnčiarovce nad Parnou
  Kráľová nad Váhom
  Nitra
  Nová Dedinka
  Plavecký Peter
  Podhorany
  Šaľa
  Veľký Krtíš

 • Návrh úpravy areálu základnej školy s materskou školou, Brusno
 • Spracovanie ideového návrhu v rámci výberového konania na spracovateľa PD záhrady a odpočinkových plôch v náväznosti na stavbu Tropical Paradise, Tatralandia, Liptovský Mikuláš