PROFIL

  • od roku 2010: samostatná projekčná činnosť v ateliéri VIRIDI arch
  • 2004-2009: inžinierske štúdium, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
    Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, odbor záhradná a krajinná architektúra
  • mobilita na Universität für Bodenkultur Wien
  • 2000-2004: Stredná záhradnícka škola, Piešťany

Pôsobnosť firmy: stredné a západné Slovensko

SPOLUPRÁCA

Ing. Michala Poláková - ateliér ARDEN
Ing. Róbert Kokeš - DECOR GARDEN
Ing. Miroslav Naď
Ing. Branislav Sibyla