Cenník projekčných prác

Výmera
riešeného územia
Cena
za vypracovanie štúdie
Cena
za vypracovanie realizačného projektu
100m2 - 250m2 0,60 €/m2 1,19 €/m2
251m2 - 500m2 0,48 €/m2 0,95 €/m2
501m2 - 800m2 0,36 €/m2 0,71 €/m2
801 m2 - 1000m2 0,30 €/m2 0,60 €/m2


  • V cene projekčných služieb sú zahrnuté náklady na jednorázovú zmenu v projekte.
  • Rozsiahle zmeny v projekte sú nacenené individuálne podľa náročnosti.
  • Cena zahŕňa osobnú dopravu k zákaznikovi.
  • 3D vizualizácie sú naceňované samostatne podľa náročnosti.
  • Zákazník má po odovzdaní projektu kedykoľvek možnosť bezplatných konzultácií ohľadne realizácie a starostlivosti o záhradu.

Cenník realizačných prác

na základe cenníka na oceňovanie a riadenie stavebnej výroby CENKROS PLUS.