...zelená patrí k životu...

...hlavná idea našej práce, ktorou chceme aj vo Vás vzbudiť záujem
o estetický a funkčný zelený priestor.
Pomocou rastlín je možné vytvoriť živé dielo - zelenú architektúru. 

...kmene stromov nech sú kostrou záhrady ako priečky domu,
trávnik je dokonalý koberec s farebnými úsmevmi kvetín...

To, čo si u nás objednáte, nie je záhrada, nie je to trávnik, ani strom – je to pocit
z vášho vlastného priestoru, ktorý vám poskytne pokoj a kde prežívate svoj život...
Obráťte sa pri plánovaní záhrady na odborníkov, ktorí poznajú rastliny a materiály využívané v záhradno-architektonickej tvorbe, dokážu využiť
ich prednosti, majú estetické cítenie, k práci pristupujú precízne a zodpovedne.

Zabezpečujeme kompletné projekčné služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry a realizáciu sadovníckych diel v spolupráci s odborníkmi v realizačnej činnosti.